Yahudi Medyumlar ; Tarihin en eski uygarlıkları arasında yer alan Yahudiler ilk kutsal kitap indirilen topluluktur. Zamanında Allah’ın en sevdiği kullarım dediği Yahudiler yaptıkları yanlışlar ile Allah tarafından lanetlenmiş ve bu lanet kıyamet kopana kadar devam edecektir.

Yahudi Medyumlar Neden En İyi Medyumlardır ?

Bunun sebebini bilmek için öncelikle büyü tarihine bakmak gerekmektedir. Öncelikle büyü ilk defa…


Medyum Fiyatları; bu tanım bir medyumun sizden işlem yapma karşılığında aldığı malzeme ve emek parasının bütününe verilen isimdir. Medyum fiyatları işlemi yapan medyumdan medyuma farklılık gösteren bir durumdur. Bunun sebebi her medyumun farklı yöntemler ile işlem yapması ve işlemlerde kullandığı malzemelerin farklılık göstermesidir.

Medyum Fiyatları Nedir ? Neye Göre Belirlenir ?

Medyum fiyatları işlem yaptırmak istediğiniz medyumun sizden…


Medyum Tavsiye ; insanların çalıştıkları medyumlardan aldıkları sonuçlara istinaden yazdıkları iyi ya da kötü yorumların tümüne verilen isimdir. Bu tavsiyeler sayesinde insanları dolandırıcı medyumların tuzaklarından kurtarmak ya da doğru medyumlara yönlendirmek sizin elinizdedir. Sizlerin yapacağı olumlu ya da olumsuz yorumlar bir çok insanın işine yarayacaktır. …


Ermeni Büyüsü tıpkı süryani büyüsü gibi ilk olarak ermeni papazlar tarafından yapıldığı ve kullanılan dilin ermenice olması sebebiyle bu ismi almıştır. Sıkça söylenenin aksine ermeni büyüsü bir ak büyü değildir. …


Belçika Medyum arayışı içinde olan gurbetçi vatandaşlarımızın kendi işlerini yapabilecek düzgün ve dürüst bir medyum bulmaları hayli zordur. Bunun sebebi yaşadıkları bölgede Türkiye’de olduğu gibi yüz yüze görüşme imkanı olan hocalar bulamamalarıdır. Bu yüzden internet üzerinden medyum arayışına girerler ve internette bulunan medyumların çoğu da bu işi para kazanmak adına…


Ayırma büyüsü adından da belli olacağı üzere seven insanları ayırmak ve aralarına nifak tohumu sokmak üzere yapılan kara büyü kategorisinde bir büyüdür. Genel olarak evli birini seven kişiler tarafından sevdiği kişi eşinden ayrılsın diye yaptırılır. Bu durum nişanlı ve sevgililer içinde geçerlidir. …


İzmir Medyum denildiği zaman akıllara Türkiye’nin en büyük 3. şehri olan İzmir de yaşayan medyumlar gelmektedir. Türkiye’de büyüler konusunda en çok meraklı olan insanların yaşadığı şehir olan İzmir ege bölgesinde yer almaktadır. 4,3 milyonluk nüfusu ile İzmir kişi başına en çok medyumun düştüğü şehirdir. Bu kadar fazla talebin olması dolandırıcıların…


Büyü yaptırmak istiyorum; diye niyet edip medyum arayışına koyulanlar için bu makalemizde bir çok özel bilgiye yer vereceğiz. Bu sayede sizlerde büyü yaptıracağınız medyumu iyi seçebileceksiniz. Çünkü büyü son derece tehlikeli bir ritüeldir ve yanlış yapıldığı takdirde yapan ve yaptıran kişiyi son derece zor bir süreç beklemektedir. Yanlış yapılan büyülerde…


Mardin Medyum; Türkiye’nin kadim uygarlıklarına vatanlık yapmış Türkiye’nin en mistik kentlerinden olan mardin de yüzyıllar boyunca araplar, süryaniler, ermeniler, keldaniler, museviler hep birlikte yaşamışlardır. Bu uygarlıklar genel anlamda büyü ritüellerinde uzman olan toplumlardır. Bu toplumların bir arada yaşaması zamanla burada karma bir uygarlık oluşmasına neden olmuş ve toplumlar aralarında bazı…


Sahtekar medyumlar; günümüzün en büyük sorunları arasında yer almaktadır. Medyumlarla çalışmak isteyen her insanın sıklıkla düştüğü tuzaklar arasında sahtekar medyum tuzakları yer alır. Kendilerini medyum olarak tanıtıp medyumluk ile alakaları olmadıkları halde insanlara çeşitli vaatler vererek onlardan para alan ve söylediği şeyleri yerine getiremeyen insanlardır. …

Güvenilir Medyum Kim

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store