Büyü yaptırmak istiyorum diyenler için önemli bilgiler

Büyü Nedir ?

Büyü Nasıl Yapılır ?

Büyü Çeşitleri Nelerdir ?

Üzerinizde Büyü Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır ?

 • İçine kapanık olmak ve konuşmamak
 • Sinirli bir ruh haline bürünmek
 • Kendi kendine konuşmak
 • Halüsinasyonlar görmek
 • Şiddete meyilli bir hale gelip kavgacı olmak
 • Sürekli terlemek (özellikle avuç içleri)
 • Sürekli takip edildiği hissine kapılmak
 • Tek başına duşa girememek
 • Kabuslar Görmek (rüyada tecavüze uğramak)
 • Herkesi kendisine düşman gibi görmek
 • Değişik görüntüler görmek ve farklı sesler duymak

Herkes Büyü Yapabilir mi ?

Büyü Yaptırmak İçin Kimi Tercih Etmeliyim ?

--

--

--

https://www.guvenilirmedyum.kim

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Güvenilir Medyum Kim

Güvenilir Medyum Kim

https://www.guvenilirmedyum.kim

More from Medium

Time to change the job —leave it to spreadsheet or convert it to ML

Integrated Marketing Winnipeg | Daily Update — January 27, 2022 — Integrated Marketing Winnipeg

5 main advantages of Crodo.io

Get Good Knowledge About Application Framework