Belçika Medyum Kimdir ? Belçika Medyumları Arasından Nasıl Seçim Yaparım ?

Belçika Medyum Kimdir ?

Belçika Medyumları Neler Yapar ?

Belçika Medyum Güvenilir Mi ?

Belçika’nın En İyi Medyumu Kimdir ?

Belçika Medyumları Arasında Nasıl Seçim Yapacağım ?

  • Öncelikle yüz yüze görüşme şansınız olan medyumlar araştırmaya bakın
  • Çalışacağınız medyumun web sitesini baştan sona okuyun ve yazılanların doğruluğunu araştırın. Bu sayede karşınızda bulunan kişinin yazılarından ne kadar bilgi sahibi olduğunu ve gerçek mi yalancı mı olduğunu anlayabilirsiniz.
  • Medyumla daha önce çalışmış kişilerle görüşmeye çalışın (mail, telefon, whatsapp)
  • Medyum yorum sitelerinden o medyumla alakalı yapılmış olan olumlu ve olumsuz bütün yorumları inceleyip oranlarını karşılaştırın ve ona göre bir seçim yapın.
  • Medyumla telefonla görüşüyorsanız kendi çağınızda bir kişilik analizi yapın. (para konusunda aceleci mi, dini ve ilmi bilgisi var mı ? Sorduğunuz sorulara içten yanıtlar mı veriyor yoksa sizi mi geçiştiriyor.)

--

--

--

https://www.guvenilirmedyum.kim

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Güvenilir Medyum Kim

Güvenilir Medyum Kim

https://www.guvenilirmedyum.kim

More from Medium

The Endless Oil rally, Energy v Tech Reversal, Performance during hiking cycles

99 Percenters — Mobile App Prototype Quiz Journey #AD&PRLab

GamyFi Gaming Platform Numerous applications, games and esports make up the GamyFi Gaming…

CS371p Spring 2022 Blog 6: Gavin Garcia