Medyum Tavsiye Ediyorum

Medyum tavsiyelerine nereden bakabilirim ?

Medyum Tavsiye Sitesi bana nasıl yardımcı olur ?

Medyum Tavsiye sitesi seçerken nelere dikkat etmeliyim ?

  • İlk olarak sitede en az 5–6 tane medyumun yorumları olmasına dikkat edilmelidir. Çünkü sahte siteler sadece 1–2 tane medyumu överler.
  • Sitede bulunan yorumlarda sadece övgü dolu sözler var mı ? Yoksa dolandırıcı medyumlara da yer veriliyor mu ?
  • Web sitesinde yazılan yorumların aynıları başka sitelerde de var mı ? (çünkü bazı medyum tavsiye siteleri diğer tavsiye sitelerinden yorumları çalmakta ve kendi sitelerinde kullanmaktadır.)
  • Medyum tavsiye sitesinin kaç yıllık bir site olduğuna bakın, bu tarz sitelerde eski bir site olması güvenilirlik açısından önemlidir.
  • Sitede olumlu yorum yapılan medyumlar ile telefonda görüşün ve seslerinin birbirine benzeyip benzemediğine bakın. (Unutmayın ki dolandırıcı medyumların piyasada birden fazla isimleri ve numaraları vardır.)
  • Sizi sürekli bir medyuma yönlendirmeye çalışan sitelerden uzak durun. Bilin ki bu siteler olumlu yorum yapılan medyumlara aittir.

En İyi Medyum Tavsiye sitesi hangisi ?

  • Web sitesi 4 kişi tarafından yönetilmektedir. Bu kişiler faydalı makaleler, yorumların orijinalliği, gönderilen ip adresinin tespiti ve spam yorumları tespit etme gibi görevler yapmaktadır. Bu sayede sahte yorumların önüne geçilmekte ve insanlara büyüler hakkında faydalı bilgiler verilmektedir.
  • Bu sitede çalışan personeller büyüler ve dini bilgiler konusunda uzman kişilerdir ve yazdıkları makaleler sayesinde siteye giren insanları faydalı bir şekilde bilgilendirmekte ve bilgi kirliliğinden uzak tutmaktadır.
  • Bu site moderatörü yıllardır bu sektörün içindedir ve amacı sadece insanları doğru medyumlara yönlendirmektir.
  • Yorumların onaylanmadan önce geçtiği aşamalar her bir yorum için en az 2–3 dakikalık zaman almaktadır. Ekibin bu kadar özverili çalışma yapmasının sebebi burada bulunan yorumlardan herhangi birinin zarar görmesinin önüne geçmektir.

--

--

--

https://www.guvenilirmedyum.kim

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Güvenilir Medyum Kim

Güvenilir Medyum Kim

https://www.guvenilirmedyum.kim

More from Medium

Best Practices of REST API endpoint design

CS373 Spring 2022: Griffin Urban

UX/UI design project — Add donations feature to Wallapop

CS373 Spring 2022: Nisha Ramesh